pH mínus 3l  

pH mínus 3l


194 Kč s DPH


Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,4. Tímto rozsahem je dáno nejlepší působení chloru bez vedlejších vlivů. Hodnotu pH je dobré kontrolovat 2x týdně. pH vyšší než 7,4 způsobuje ve vodě minerální zákaly a dráždí oči a pokožku. pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev a také dráždí oči a pokožku.

Návod na použití: Tekuté pH lze dávkovat rovnou do bazénové vody do přelivného žlábku při zapnuté cirkulaci.

Dávkování: 30ml přípravku na 1 m3 vody sníží pH o 0,1 stupně.

Složení: Kyselina sírová 14 ml/100 ml (CAS: 7664-93-9, ES: 231-639-5)

Upozornění: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Reklama

AQUABOT